Tverrfaglig familiestøtte 2014

Hva

Målgruppen for Tverrfaglig familiestøtte er:

 • Gravide med forbruk av alkohol, andre rusmidler og / eller avhengighetsskapende medisin.
 • Gravide med tidligere rusmiddelproblemer.
 • Gravide med partner med rusmiddelproblemer.
 • Barn i alderen 0 - skolealder eksponert for alkohol/andre rusmidler/avhengighetsskapende medisin i fosterlivet.

Formålet er å forebygge ruseksponering i fosterlivet og psykososiale vansker hos barna, samt å fremme helse og trygge oppvekstsvilkår. Foreldrenes vansker/sykdom skal behandles og svangerskapsomsorgen for gravid og partner forsterkes.

Bevilgningsår: 2014.

Hvem

Prosjekteier

OUS, Kvinne/barnklinikken og Stab samhandling og internasjonalt samarbeid.

Prosjektansavarlig

 • Trude Aamotsmo                   
 • Telefonnummer: 911 30 776                     
 • E-post: uxtraa@ous-hf.no                                          

Samarbeidspartnere

 • Bydel Sagene 
 • Barne- og familieetaten

Når

 • Start: Høsten 2014
 • Pilotprosjektet fra 1. januar 2015
 • Sluttdato: Februar 2016

 

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: 1 000 000 kroner.