Skolehelsetjenesten - spesialisthelsetjenesten

Hva

Stadig flere av elevene som oppsøker helsesøster, gjør det fordi de sliter psykisk. I dette prosjektet får elever ved skolene i  Bydel St. Hanshaugen et utvidet tilbud i perioden mellom henvisning er sendt til spesialisthelsetjenesten og frem til første time finner sted. Det er viktig at denne perioden uten konkret behandlingstilbud blir kortere og mindre sårbar. 

Målet med prosjektet er å ha to årsverk tilknyttet skolehelsetjenesten som skal jobbe direkte opp mot ungdom som er henvist eller vurderes henvist til spesialisthelsetjenesten/BUP.

  • Fase 1 er ferdigstilt, og prosjektet er nå i sluttfasen av fase 2.
  • Bevilgningsår: 2015

Hvem

Prosjekteier

Bydel St.Hanshaugen

Prosjektansvarlig

Samarbeidspartnere

  • Lovisenberg diakonale Sykehus
  • Nic Waals Institutt v/Mette Bengtson

Når

  • Start: 01.01.2015
  • Planlagt sluttdato: 31.12.2016

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler i 2015: 700 000 kroner (Prosjektet ble i 2014 bevilget 700 000 kroner).