Samarbeid om pasienter med nyresykdom og rus

Samarbeid om pasienter med nyresykdom og rus

Prosjektet kommer som en konsekvens av en opplevd økning av nyresykdom blant personer med rusproblemer.

Målet med prosjektet

 • Øke bevissthet rundt nyresykdom i rusmiljøet, både hos helsearbeidere og hos brukerne
 • Tidligere diagnostikk og intervensjon med nyrebiopsi for bedre nyreprognose
 • Skape bedre compliance hos pasientene ved å øke kunnskapen om sykdommen og behandlingen
 • Avlaste brukerne i vanskelige perioder med elektive opphold i samarbeid med nyreavdelingen
 • Etablere peritonealdialysepost (PD) på GH for å få flere pasienter over på hjemmedialyse (kfr. oppdragsdokument fra helseministeren)
 • Velferdsetaten får aktiv rolle i å finne pasienter som faller ut av oppfølging og å hjelpe til med henvisning av ikke-erkjente pasienter. Brukerinvolvering ivaretas gjennom deltakelse av brukerrepresentant i styringsgruppen ved proLAR Nett ved Ronny Bjørnestad

Hvem

Prosjekteier

Oslo universitetssykehus, Nyremedisinsk avdeling

Samarbeidspartnere

 • Frelsesarmeens rusomsorg Gatehospitalet (GH),
 • Oslo universitetssykehus ved Nyremedisinsk avdeling 
 • Velferdsetaten

Når

 • Start: 1. september 2019
 • Forventet slutt: 31. august 2020

Kostnad

Kroner: 1 415 000


Aud-Eldrid Stenehjem

Mobilnummer: 90 66 70 69

E-post: