Samarbeid Bydel Søndre Nordstrand og Søndre Oslo DPS

Hva

Forpliktende samarbeid mellom fastleger, bydelspsykologer og psykisk helsetjeneste i Bydel Søndre Nordstrand og Søndre Oslo DPS.

Prosjektet skal sikre at pasienter med psykiske lidelser får rask og god behandling på riktig nivå i helsetjenesten (primær- eller spesialisthelsetjeneste), redusere ventetid og optimalisere ressursbruk.

Prosjektet skal samtidig sikre at pasienter, som er i behov av spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern, skal få et slikt tilbud i løpet av kort tid. Bedre rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling er også forventede effekter av dette prosjektet.

Hvem

Prosjekteier

  • Oslo universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS 

Prosjektansvarlig

Samarbeidspartnere

  • Bydel Søndre Nordstrand

Når

  • Start: 01.09.14
  • Planlagt sluttdato: 01.01.17

 

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: 900 000 kroner