Psykisk helsehjelp til nyankomne flyktninger i Groruddalen – et lavterskeltilbud

Hva

Introduksjonsprogrammet er et tilbud til nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer.. Personene bosettes i bydelen direkte fra asylmottak eller flyktningeleirer. Flesteparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet i Groruddalen kommer fra Afghanistan, Syria, Eritrea og Somalia.

Introduksjonsprogrammet varer i inntil to år, og deltakerne skal i denne perioden delta på norskundervisning og arbeidsrettede tiltak, der målet er jobb eller videre utdanning. 

Hvem

Prosjekteier:
Bydel Stovner        

Samarbeidspartnere

  • Bydel Bjerke
  • Bydel Grorud
  • Bydel Alna
  • Akershus universitetssykehus: DPS Groruddalen og Senter for helsefremmende arbeid
  • Helseetaten-Ressurssenter for migrasjonshelse, Oslo kommune 
  • Oslo Universitetssykehus, Seksjon for likeverdig helsetjeneste

Når

  • Start: September 2016
  • Slutt: September 2019

Bevilgningsår: 2016

Kostnad

Kr 1 100 000. Prosjektet fikk midler i to omganger. Kr 700 000 ble tildelt i hovedfordelingen, deretter kr 400 000 i forbindelse med fordeling av restmidler.

Kontaktperson

Prosjektansvarlig

Mari Nysæther

Mobilnummer: 97 65 91 00

E-post: