Pasientforløp med mestring og rehabilitering i fokus

Hva

Prosjektet går ut på å kartlegge hvordan sykehuset kan bli en positiv samarbeidspartner for pasienter og pårørende, og støtte opp om omlegging av bydelenes tjenester til å bli mer brukerstyrt og preget av rehabilitering og mestring.

Utarbeide forslag til tiltak i samarbeid med sykehus og bydeler.

Hvem

Prosjekteier: Akershus universitetssykehus HF

Samarbeidspartnere:

  • Bydel Alna
  • Bydel Grorud
  • Bydel Stovner
  • Senter for fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten i Oslo kommune  

Når

  • Start: oktober 2016
  • Slutt: juni 2017

Bevilgningsår: 2016

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: kr 700 000.