Pasientforløp etter fall- og bruddskader

Pasientforløp etter fall- og bruddskader

Tildelte samhandlingsmidler

Kr 450 000. Tidligere tildelt midler i 2016 (1.000.000) og 2017 (650.000)

Prosjekteier

Helseetaten, Oslo kommune, Seksjon for samfunnsmedisin

Prosjektansvarlig:
Navn: Marit Rognerud
Telefonnummer: 466 64 139
E-post: marit.rognerud@hel.oslo.kommune.no

Samarbeidspartnere

Skadelegevakta , OUS ,Oslo kommune ved Helseetaten, bydel Nordstrand, bydel  Østensjø, Sykehjemsetaten 

Kort prosjektbeskrivelse

  • Forebygge fall og bruddskader, med spesiell vekt på hoftebrudd, for personer 65+.
  • Redusere behovet for kommunale tjenester og sykehusinnleggelser i aldersgruppen 65+. Bruker-medvirkning blir ivaretatt både i tjenestene og sluttbrukere (de eldre i risikosonen)

Prosjektperiode

Start: April 2018
Forventet slutt: Juni 2019