Pakkeforløp avklaring og oppfølging av ungdom og familier i risiko for alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer

Hva

Prosjektets formål er å etablere et tilbud til familier i Diakonhjemmet sektor, for å yte koordinert, samtidig og helhetlig bistand. Målgrupper er familier der en eller flere har psykiske helseutfordringer og/eller rus. Det etableres en tverrfaglig og tverretatlig ressursgruppe som intervenerer og kan komme raskt til ved henvendelser. Målet er å avklare familiens behov, stabilisering og unngå videre utvikling av problematikk. Ressursgruppen arbeider arenafleksibelt, og er frikjøpt (av tildelte midler) til dette arbeidet. Ressursgruppen er sammensatt av fagpersoner fra de samarbeidende aktørene.

Hvem

Prosjekteier

Diakonhjemmet sykehus AS

Prosjektansvarlig

Navn: Mette Grønli
Telefonnummer: 952 80 927
E-post: mette.gronli@diakonsyk.no

Samarbeidspartnere

•    BUP Vest: Kari Tenmann,
•    Bydel Ullern: Anne Usterud-Svendsen Hirsch
•    Bydel Vestre Aker: Anne Lexow
•    Bydel Frogner: Maja Berg Kristoffersen

Når

  • Start: September 2016 (planleggingsfase oktober - desember)
  • Arbeidsperiode: Januar 2017 til og med september 2017
  • Evaluering i oktober 2017

Midlene ble tildelt i 2016.

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler (beløp): 1 000 000 kroner.