Modellutvikling for økt samhandling

Modellutvikling for økt samhandling

Utvikle en modell for økt samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste i forebygging, diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge med overvekt/fedme, med fokus på bydelene Bjerke og Grünerløkka

Modellen vil vektlegge samhandling, kompetanseutvekslingstiltak, utprøving av nye arbeidsformer og systemer for gjensidig veiledning.

Brukerinvolvering (brukergruppe)

  • Ungdomsrådet OUS
  • Landsforeningen for overvektige

Hvem

Prosjekteier

Oslo universitetssykehus, sosialpediatri, Barne- og ungdomsklinikken.

Samarbeidspartnere 

  • Bydel Bjerke  
  • Bydel Grünerløkka

Når

  • Start: august 2019
  • Forventet slutt: desember 2020

Kostnad

Kroner: 1 065 500


Sara Shah

Telefon: 23 01 55 10

E-post: