«Min oversikt IP»

«Min oversikt IP» (elektronisk tilpasset individuell plan) er et digitalt samhandlingsprosjekt hvor hovedformålet er å utforske forutsetninger, og finne ut om «Min oversikt IP» kan fungere som pasientens egen oversikt over – og med digital lesetilgang til – tjenester han/hun er mottaker av. 

Fokuset er på overganger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Formålet er videre å styrke pasienten/brukers deltakelse og brukermedvirkning i sitt behandlingsforløp og bidra til å fremme samhandling mellom pasient/bruker og tjenesteytere, og samhandling mellom tjenesteytere på tvers av nivåer og etater i helsetjenesten.

Prosjektet er et forprosjekt og resultatene vil danne bakgrunn for et hovedprosjekt der målet blant annet vil være å oppnå tilleggsfunksjoner som direkte kommunikasjon mellom pasient/bruker og pårørende og tjenetesteytere, og mellom tjenesteytere fra ulike nivåer i helsetjenesten.

Tildelte samhandlingsmidler

600.000 kroner.

Prosjekteier

Sunnaas sykehus HF

Prosjektansvarlig: 

Jon Ivar Sørland
E-post: JonIvar.Sorland@sunnaas.no
Telefon: 907 32 302

Prosjektleder:

Kari Mette Dukefoss, Sunnaas sykehus HF
E-post: KariMette.DukefossHolte@sunnaas.no
Telefon: 906 73 548

Prosjektkoordinator:

Ida Slorbak, Helseetaten 
E-post: ida.slorbak@hel.oslo.kommune.no
Telefon: 902 39 379

Samarbeidspartnere

Styringsgruppe: 
Kirsten Sæther, Sunnaas sykehus HF
Heidi Kalkvik, Helseetaten, Oslo kommune  
Jon Ivar Sørland, Sunnaas sykehus HF
Brukerrepresentant (ikke avklart)

Prosjektgruppe:
Kari Mette Dukefoss Holte, prosjektleder, Sunnaas sykehus HF
Ida Slorbak, prosjektkoordinator, Helseetaten Oslo kommune
Monica Trøan, prosjektdeltaker, Helseetaten Oslo kommune
Hilde Sørli, prosjektdeltaker, Helseetaten Oslo kommune
Marianne Villadsen, prosjektdeltaker, Sunnaas sykehus HF
Marianne Lundby, prosjektdeltaker, brukerkonsulent og brukerrepresentant, Sunnaas sykehus HF

Prosjektperiode

Start: september 2018
Forventet slutt: mai 2019

Dokumenter og lenker

Sluttrapport (PDF 0,5MB)