Mens vi venter

Prosjektet «Mens vi venter» handler om å følge pasientforløp før innleggelsen ved OUS/Seksj. Rus- og avhengighetsbehandling voksen gjennom ventetiden på ca. 28 uker (per februar 2017).

Prosjektet har som mål å: 

1. belyse TSB-pasientenes møte med bydel, behandlings-apparatet og andre relevante hendelser. Målsettingen er bedre samhandling under ventefasen for å bedre overgangene fra bydel til spesialisthelsetjenesten.

2. identifisere mulige intervensjonen og organisatoriske tiltak som kunne hjelpe mennesker i en vedvarende belastet livssituasjon til å være mest mulig klar for en behandling som pga. ventelisten ikke starter før et halvt år senere.

Prosjekteier

Bydel Gamle Oslo

Prosjektansvarlig

Trine Lise Granli
Telefonnummer: 21 80 21 80
E-post: postmottak@bgo.oslo.kommune.no

Samarbeidspartnere

Oslo universitetssykehus, Seksjon Rus- og avhengighetsbehandling voksen

Prosjektperiode

Start: 01.08.2017
Forventet slutt: 31.10.2018