Hva

Prosjektet Livsstil skal sikre implementering av prosjekt ”Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer” som fikk samhandlingsmidler 2013, både i de områdene der de er startet opp, og som en generell modell for den typen forbedringsarbeid med tanke på samhandling. Implementeringsfasen vil ha fokus på tre nivåer.

Hvem

Prosjekteier: Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikk.

Når

Start: Høsten 2014
Planlagt sluttdato: juni 2015

Bevilgningsår: 2014

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: kr 500 000.

Kontaktperson

Kari Aursand

Mobilnummer: 90 64 07 67

E-post: