Lavterskeltilbud for hørselshemmede, døve og døvblinde med psykiske helseplager

Hva

Prosjektet er et nytt samhandlingsprosjekt mellom nasjonal behandlingstjeneste for barn, unge og voksne med betydelig hørseltap (hørselshemmede, døve og døvblinde) og psykisk lidelse (NSHP) og  Rådgivningskontoret for syn og hørsel.

NSHP og Rådgivningskontoret ønsker å tilby hørselshemmede, døve og døvblinde personer med psykiske helsevansker rask hjelp og behandling. Et lavterskeltilbud som ivaretar språklige og kulturelle behov vil bidra til en likeverdig tjeneste. Lavterskeltilbud har forebygging av mer alvorlig psykisk lidelse som mål.

Hvem

Prosjekteier:
Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse 

                 

Samarbeidspartnere:
Helseetaten, Rådgivningskontoret for syn og hørsel

Når

  • Start: 01.09.16
  • Slutt: 31.12.17

Bevilgningsår: 2016

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: kr 1 000 000.

Kontaktperson

Prosjektansvarlig

Hege Saltnes

Mobilnummer: 94 15 51 72

E-post: