Kulturkompetanse hos helsearbeidere i svangerskapsomsorgen

Hva

Prosjektet det søkes samhandlingsmidler til består av to hovedaktiviteter:

  1. En kvalitativ studie med fokus på retrospektive opplevelser hos kvinner fra Sub-Sahara Afrika. Studien heter: Kulturkompetanse hos helsearbeidere i svangerskapsomsorgen og dens betydning for flyktning- og innvandrerkvinners medvirkning til gode svangerskapsforløp.
  2. Dernest vil vi identifisere og utvikle en kultursensitiv samtaleguide. Guiden kan helsepersonell i svangerskapsomsorgen benytte i dialog med flykninger- og innvandrerkvinner med ikke vestlig bakgrunn. Den er ment som et hjelpemiddel og et vedlegg til Helsekortet for gravide.

Hvem

Prosjekteier

  • Ressurssenter for migrasjonshelse (RMA), Helseetaten, Oslo Kommune
  • v/Avdelingsdirektør Avdeling Aker, Trond Nejad-Trondsen

Samarbeidspartnere

  • Akershus Universitetssykehus HF, ved Else Karin Kogstad
  • Helsedirektoratet, Avdeling for minoritetshelse, ved Gro Lopez
  • Universitet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, ved leder

Når

  • Startdato: Mars 2015
  • Sluttdato: Juni 2018

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: Kroner 212 000. Midlene ble tildelt i 2015.

Kontaktinformasjon

Seksjonsleder ved Ressurssenter for migrasjonshelse

Aida Kreso

Mobilnummer: 92 04 95 06

E-post: