Implementering prosjekt Sykehuspraksis - kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem

Hva

Erfaringer fra prosjektet «Sykehuspraksis – kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem» tyder på at det kan være utfordrende å få tilstrekkelig øvelse i å utføre prosedyrer når opplæring skal skje i reelle pasientsituasjoner i sykehusavdelinger. Den faglige introduksjonsdagen har vært svært nyttig for sykepleiere. Prosjektet har ført til økt forståelse for hverandres utfordringer. Dette har ført til bedre samhandling mellom sykepleiere fra sykehus og sykehjem. For å sikre implementering av prosjektet har «Prosjekt Sykehuspraksis – kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem» fått tildelt nye midler.

Hvem

Prosjekteier: Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikk.

Når

Start: 1.1.2015 
Planlagt sluttdato: 31.12.2015

Bevilgningsår: 2014

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: Kr 700 000.


Prosjektansvarlig

Lena Gjevert

Mobilnummer: 90 58 01 72

E-post: