Implementering av tiltakene "Informasjonsarbeid" og "Testing og behandling" i "Handlingsplan for eliminasjon av rusrelatert hepatitt C i Oslo"

Implementering av tiltakene "Informasjonsarbeid" og "Testing og behandling" i "Handlingsplan for eliminasjon av rusrelatert hepatitt C i Oslo"

Utarbeidelse og spredning av informasjonsmateriell samt implementering av samarbeidsrutiner for testing og behandling som beskrevet i «Handlingsplan for rusrelatert hepatitt C i Oslo». Visjonen er at hepatitt C i løpet av 2023 ikke skal utgjøre et helseproblem blant personer i Oslo med tidligere eller pågående rusmiddelbruk.

Målgruppe 

Alle som injiserer eller har injisert stoff med sprøyte og som oppholder seg i Oslo kommune.

Brukerinvolvering

Hepatitt C-arbeidet i Osloområdet har i en årrekke foregått i tett samarbeid med flere brukerorganisasjoner, deriblant Foreningen for human narkotikapoliktikk, ProLAR og RIO. I handlingsplanarbeidet har RIO og FHN deltatt.

Hvem

Prosjekteier

Velferdsetaten, Oslo kommune.

Samarbeidspartnere 

  • Helseetaten, Oslo kommune
  • Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse og avhengighet

Når

  • Start: 2019.
  • Forventet slutt: 2020

Kostnad

Kroner: 1 100 000.


Kjersti Ulstein

Mobilnummer: 91 65 56 17

E-post: