"Hjem før lunsj"

Et pilotprosjekt for å oppnå bedre pasientforløp fra hjem til hjem.

Hva

Prosjektet skal lage et system for definering og prioritering av sårbare utskrivningsklare pasienter. Målet er at hjemreisen blir tidligere på dagen, slik at pasienten kan mottas av hjemmesykepleiens innsatsteam i Vestre Aker. 

Hvem

Prosjekteier: Diakonhjemmets sykehus

Samarbeidspartnere: Bydel Vestre Aker

Når

  • Start: 1.5.16
  • Slutt: 1.5.17

Bevilgningsår: 2016

Kostnad

Kr 200 000 ble tildelt med restmidler fra årets Samhandlingsmidler 2016.

Kontaktperson

Prosjektansvarlig

Hanne Myrstad

Mobilnummer: 97 75 95 41

E-post: