Hva

Prosjektet «Helsekompetanse» omfattet Tilrettelagt helseinformasjon og helseoppfølging til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)».

Prosjekt ønskes nå å implementere erfaringer, kunnskap, oppfølgingsprosedyrer å iverksette og konkretisere resulter, visjoner og ideer i praksis (David & Hallberg 2015). Målgruppen vil være helsepersonell som jobber med kols.

Brukerinvolvering

Brukere med kols har vært med i diskusjonen og utviklingen av hovedprosjektet. Nye brukere som kjenner prosjektet er med på implementeringsprosessen. Landsforeningen for hjerte og lungesyke er involvert som brukerorganisasjon og brukes gjennom alle faser i prosjektet.

Hvem

Prosjekteier:

Lovisenberg Diakonale Sykehus, medisinsk avdeling.

Samarbeidspartnere:

  • Bydel Gamle Oslo
  • Bydel St. Hanshaugen
  • Bydel Grünerløkka
  • Bydel Sagene
  • Landsforeningen for hjerte og lungesyke er involvert som brukerorganisasjon og brukes gjennom alle faser i prosjektet.

Når

Start: Hovedprosjekt startet 1. mars 2018

Arbeid med implementeringsdel av prosjektet startet januar 2019

Forventet slutt: Implementeringsprosjekt sluttføres desember 2020

Kostnad

Kroner 700 000 (Implementeringsprosjektet).

I 2018 fikk prosjektet 600 000 kroner.


Christine Råheim Borge

Mobilnummer: 95 21 76 23

E-post: