Helsekompetanse. Tilrettelagt helseinformasjon og helseoppfølging for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

Hva

En kartleggingsstudie på helsekompetanseutfordringer hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og helsepersonell som jobber med denne gruppen viser at det er behov for tettere og mer individuell oppfølging. Det bør her sørges for å øke trygghet, kunnskap om kols, medisiner og utstyr samt øke motivasjon og utholdenhet til å takle helseutfordringer med sykdommen. I tillegg er det behov for å sikre god informasjonsflyt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Formålet med dette prosjektet er derfor å følge opp pasienter med kols etter utskrivelse fra sykehus ut fra individuelle behov og helsekompetanseutfordringer for å undersøke om dette kan føre til mindre reinnleggelser og hjelpe dem til en bedre helse.

Oppfølgingen gjennomføres av en sykepleieren som har god kunnskap om kols, evne til å motivere pasienter til å ta vare på helsen sin og som kan hjelpe til med informasjonsflyt mellom spesialist- og kommune-helsetjenesten. I prosjektet vil en gruppe pasienter med kols bli fulgt opp etter utskrivelse av sykepleier med hjemmebesøk en gang pr. uke over en åtte ukers periode. Deretter vil de følges opp pr. telefon i fire måneder. Denne gruppen vil sammenlignes med en gruppe som får vanlig behandling.

Prosjektet er planlagt og utviklet i samarbeid mellom brukere med kols, helsepersonell ved LDS og ved bydelene: Gamle Oslo, St. Hanshaugen, Grünerløkka og Sagene (LDS opptaksområde i Oslo kommune) og universitet i Oslo. Brukere vil være delaktige i alle deler av prosjektet. 
LDS og bydelene har gått sammen for å finansiere deler av prosjektet. I tillegg er prosjektet finansiert gjennom Extramidler gjennom brukerorganisasjonen LHL, legatmidler ved LDS og midler fra UiO.

Hvem

Prosjekteier: Lovisenberg Diakonale Sykehus i samarbeid med Avdeling for helsefag, Universitet i Oslo.

Samarbeidspartnere: 

  • Bydelsdirektør Tore Pran, Bydel Gamle Oslo
  • Bydelsdirektør Hilde Terese Hamre, Bydel St. Hanshaugen
  • Bydelsdirektør Ellen Oldereid, Bydel Grünerløkka
  • Bydelsdirektør Morten Sanden, Bydel Sagene

Når

Start: Mars 2018

Forventet slutt: Desember 2019

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: kr 600 000.

Kontaktinformasjon

Prosjektansvarlig

Christine Råheim Borge

Mobilnummer: +4795217623

E-post: