Samhandling som skal bedre pasientforløp og forebygge nye fallskader i Oslo

Hva

Prosjektet skal sikre god informasjon om forebygging av fall og fallskader til pasienter, pårørende, helsearbeidere og befolkningen for øvrig, samt forebygge nye fall og alvorlige skader, inkludert lårhalsbrudd.

Et mål er bedre kvalitet i pasientforløpene etter fallulykker/skader med fallmelding fra Skadelegevakt til bydel.

Hvem

Prosjekteier: Helseetaten

Samarbeidspartnere: Skadelegevakten, Oslo universitetssykehus (OUS).

 

Når

  • Start: September 2016
  • Slutt: September 2018

Bevilgningsår: 2016

Kostnad

Kr 1 000 000. Prosjektet fikk midler i to omganger. Kr 700 000 ble tildelt i hovedfordelingen, deretter kr 300 000 i forbindelse med fordeling av restmidler.

Kontaktperson

Prosjektansvarlig

Seksjonsleder/ass. kommuneoverlege

Marit Rognerud

Mobilnummer: 46 66 41 39

E-post: