Fleksible og aktivt oppsøkende helsetjenester for eldre med alvorlig psykisk lidelse

Fleksible og aktivt oppsøkende helsetjenester for eldre med alvorlig psykisk lidelse

Å utvikle helsetjenester tilpasset eldre (over 65 år) med alvorlig psykisk sykdom etter FACT (Flexible Assertive Community Treatment)-modellen, en modell som benyttes i oppfølging og behandling av yngre voksne.  Vi søkte om midler til å pilotere etablering av «FACT-team for eldre», som er et samarbeidsprosjekt mellom bydel Frogner, bydel Grünerløkka og alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus. Målgruppen er personer over 65 år med alvorlige psykiske lidelser, ofte også somatisk sykdom, kognitiv svikt og rusmiddelproblemer. Bruker-medvirkning vil bli i form av opprettelse av referansegruppe med deltakelse av brukerrepresentanter fra diakonhjemmet Sykehus og bydelene.

Tildelte samhandlingsmidler

1 000 000 kroner

Prosjekteier

Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Prosjektansvarlig

Navn: Jorunn M. Rørvik
Telefonnummer: 22 45 85 88 / 414 03 295
E-post: JorunnMarie.Rorvik@diakonsyk.no

Samarbeidspartnere

Bydel Frogner 
Bydel Grünerløkka 

Prosjektperiode

Start: 01.10.2018
Forventet slutt: 30.09.2019