Digital samhandling for kompetanseheving i Peritoneal dialyse

Digital samhandling for kompetanseheving i Peritoneal dialyse

Formålet med prosjektet er å bedre samhandling og kommunikasjon, dette for å optimalisere pasientforløpet for pasienter som har behov for Peritoneal dialyse – pasienter som skal skrives ut til helsehus i Oslo kommune. Prosjektet vil benytte digital samhandling som videokommunikasjon, dette for å sikre opplæring og resertifisering, samt veiledning av personale på Ryen helsehus, vedrørende Peritoneal dialyse.

Korttidsplasser tildeles samme dagen som pasient er utskrivningsklar fra sykehus. Dette gir ikke rom for planlegging av opplæring av helsepersonell fra helsehuset. Konsekvensen av dette er at pasientene blir liggende på overtid 1 til 3 døgn. 

Peritoneal dialyse krever opplæring, veiledning og resertifisering, noe som oppleves som ressurskrevende å få til per dags dato. Slik det foregår i dag, må Ryen helsehus sende personale til Oslo universitetssykehus for og/-eller at Oslo universitetssykehus må sende personale til Ryen helsehus for å gi opplæring og resertifisering.   

Vi tror på følgende positive effekter: 1) Bedre samarbeid og kompetanse overføring mellom OUS og Ryen helsehus. 2) Økt kvalitet i håndtering av PD og bedre oppfølging av kunnskap hos helsepersonell. 3) Økt trygghet for helsepersonell. 4) Bedre pasientforløp uten forsinkelser i utskrivelse. 

Tiltak, gjennomføring og fremdriftsplan implementering: 
Det skal utvikles og gjennomføres grunnleggende opplæringspakke. Etablere videokommunikasjonsnett og opplæring i bruk av videokommunikasjonsutstyr. Gjennomføre vedlikehold av kompetanse via video, dette i stedet for fysisk oppmøte. Det skal utarbeides egen fremdriftsplan for planlegging, tiltak, gjennomføring og implementering. 

Brukermedvirkning:
I dette prosjektet er det de ansatte som blir sett på som brukere. Av den grunn ønsker vi å gjennomføre workshop med ansatte fra OUS og Ryen helsehus. På systemnivå så ønsker man å presentere prosjektet for brukerrådet (OUS) og Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus.

Hvem

Prosjekteier: 
Oslo Universitetssykehus, Nyremedisinsk avdeling
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
 
Samarbeidspartnere:
Ryen helsehus, Sykehjemsetaten.
 
Prosjektet er forankret hos; 
- Lene Gjevert, Klinikkleder Medisinsk klinikk. Oslo universitetssykehus. 
- Eva Waaler, Direktør for langtidshjem og helsehus. Sykehjemsetaten, Oslo kommune.
 
Medlemmer i arbeidsgruppen fra Ryen helsehus: 
- Irene G. Ponton (Kvalitetssjef, Ryen helsehus)
- Kai Inge Solheim (prosjektleder digitalisering og velferdsteknologi). 
- Silje Thorkildson (avdelingsleder, Ryen helsehus). 
 
Medlemmer fra OUS, Nyremedisinsk avdeling: 
- Christa Marie Bruun (Seksjonsleder)
- Oda Ellingsen (Sykepleier)
- Laila Aarmo (Sykepleier)
- Helga Gudmundsdottir (Overlege)

Når

Start: 1. august 2018.
Forventet slutt: 31. august 2019.

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: kr 240 000.


Prosjektansvarlig

Sanna Henriksson

Telefon: 22 11 92 57

E-post: