Bosetting av vanskeligstilte

Bosetting av vanskeligstilte

Prosjektet er et boligsosialt samarbeidsprosjekt mellom 6 bydeler fra sentrum og øst, og med videreutvikling av samhandlingen spesialisthelsetjenesten og bydelstjenester som et viktig element.

Prosjektet skal svare på en nasjonal intensjon og utfordring om at «alle innbyggere kan bo stabilt» i egen bolig, på en økonomisk og faglig bærekraftig måte. Prosjektet gjelder den delen av innbyggerne som man har lykkes minst med så langt, og som representerer en stor faglig og økonomisk utfordring for både spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene.

Konkret gjelder det personer som har større utfordringer med rus, psykisk helse, og eventuell sikkerhetsproblematikk, og som har særlige bosettingsutfordringer, og som man så langt ikke har lykkes med i forhold til målet om å bo stabilt i egen bolig.  

Tildelte samhandlingsmidler

Kr 250 000

Prosjekteier

Bydel St.Hanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo, Grorud, Alna, Stovner.

Prosjektansvarlig

Jan-Henrik Karlsen
Telefonnummer: 982 07 520
E-post: jan-henrik.karlsen@bal.oslo.kommune.no

Samarbeidspartnere

Akershus universitetssykehus HF

Prosjektperiode

Start: 01.08.17
Forventet slutt: 01.08.20