Avansert hjemmesykehus for pasienter med langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Avansert hjemmesykehus for pasienter med langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Det utføres et pilotprosjekt for å undersøke om LTMV-pasienter kan motta en helhetlig, forsvarlig og optimal lungemedisinsk oppfølging helt eller delvis hjemme.

LTMV er et behandlingstilbud til pasienter med kronisk, alvorlig pustesvikt, hovedsakelig gitt som maskebasert respiratorbehandling. 

Nytteverdi

  • redusere belastningen av en sykehusinnleggelse
  • optimale forhold (nattlige) for undersøkelse
  • økt brukermedvirkning og tilbud om oppfølging hjemme til en større andel pasienter
  • systematisering av det nåværende ambulerende tilbudet
  • tett oppfølging fra en behandlende lege og sykepleiere med spesialkompetanse
  • frigi sengeplasser til akutte innleggelser for andre lungesyke i Oslo

Hvem

Prosjekteier

Oslo universitetssykehus HF, lungemdisinsk avdeling

Samarbeidspartnere

Kingos gate bo- og rehabiliteringssenter

Når

  • start: januar 2019
  • forventet slutt: desember 2019
  • bevilgningsår: 2019

Kostnad

Kroner 500 000.


Anne Louise Kleiven

Mobilnummer: 47 50 39 33

E-post: