Ambulante foreldreveiledningsteam

Hva

 • Styrke samhandling mellom bydel og spesialisthelsetjeneste om habiliteringsarbeid i familier.
 • Øke kompetanse i bydel om målrettet miljøarbeid/foreldreveiledning til foreldre med barn med utviklingsforstyrrelser. Det gjøres gjennom kurs/workshop for prosjektgruppa.
 • Styrke foreldreferdigheter slik at foreldrene kan mestre hverdagen. Forebygge atferdsvansker for å forhindre at mer inngripende og kostnadsfulle tiltak kreves.
 • Prøve ut et lavterskeltilbud for foreldre med barn med utviklingsforstyrrelser.
 • Måle stress/empowerment hos foreldre som mottar et slikt tilbud.
 • Måle kost-/nytteeffekter av et slikt foreldreveiledningsteam i samarbeid med Idepoliklinikken ved Oslo universitetssykehus.
 • Utarbeide en sjekkliste for hjemmeveiledning.
 • Gjennomføre SØT (Situasjon– Ønsker- Tiltak) modellen i samarbeid med familier.

Hvem

Prosjekteier

Oslo Universitetssykehus

Samarbeidspartnere

 • Bydel Nordre Aker
 • Bydel Sagene

Når

 • Startdato: September 2015
 • Sluttdato: Juli 2017

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: Kroner 1 550 000. Midlene ble bevilget i 2015.

Kontaktinformasjon

Prosjektansvarlig

Trine Bruvand

Mobilnummer: 48 99 53 26

E-post: