Å ta somatisk helse hos psykiatriske pasienter på alvor gjennom tett samarbeid mellom bydeler og DPS

Hva

Formålet med prosjektet er å bedre den somatiske helsen til pasienter ved Søndre Oslo DPS som har alvorlig psykisk lidelse. Gjennom dette ønsker man å bedre livskvaliteten og å redusere sykeligheten og dødeligheten for denne pasientgruppen.

Det skal skje ved strukturerte somatiske undersøkelser og blodprøver (som er en del av det vanlige tilbudet til denne pasientgruppen). Det skal følges bestemte grenser for intervensjon/oppfølging dersom det er varselsignaler som tyder på dårlig somatisk helse. Oppfølgingen skal skje gjennom et tett samarbeid mellom bydelenes psykiske helsetilbud, bydelenes eventuelle frisklivtilbud, fastlegene og Søndre Oslo DPS. En viktig del av prosjektet er å få etablert god samhandling mellom brukeren og alle disse aktørene.

Hvem

Prosjekteier er Oslo Universitetssykehus, Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Søndre Oslo DPS .

Når

Start: oktober 2016  
Slutt: oktober 2018

Bevilgningsår: 2016

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: kr 1 100 000.

Kontaktperson

Petter Bugge

Mobilnummer: 95 77 56 07

Telefon: 23 02 30 74

E-post: