Samhandlingsprosjekter i helsesektoren

Sårbar, gravid og ny i Norge: «Trygg under fødsel med flerkulturell doula»

Sårbar, gravid og ny i Norge: «Trygg under fødsel med flerkulturell doula»

I dette prosjektet ønsker vi å styrke og tilrettelegge for likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn. Vi ønsker at gravide og fødende minoritetskvinner skal oppleve trygghet og tillit i møte med fødselsomsorgen, med mål om å øke deres mestring i de ulike fasene av svangerskapet og styrke morsrollen. Videre ønsker vi å bidra til at disse kvinnene får bedre kunnskap om det norske helsevesenet, gjennom å skape tillitt og redusere kvinnenes barrierer for å spørre om hjelp/støtte videre i barsel- og småbarnsfasen. Dette kan igjen være med på å forebygge sykdom.

Derfor vil vi teste ut tiltaket flerkulturell doula som baserer seg på erfaringer fra Västra Götalandsregionen i Sverige. Vi ser viktigheten av at en kvinne med erfaring fra to kulturer kan følge fødekvinnen tett under både svangerskap, fødsel og barselstid. Den flerkulturelle doualen kan dele sin erfaring og styrke, gi trygghet til fødekvinnen, være tilstede, dele praktiske kunnskaper og bidra til å gi kvinnene mestringsfølelse. En flerkulturell doula har samme språk, opprinnelsesland, kultur og tradisjon som kvinnen som skal føde, og har selv erfaring med å føde på et norsk sykehus.

Tildelte samhandlingsmidler

700 000 kr

Prosjekteier

Oslo universitetssykehus(OUS), Seksjon for likeverdig helsetjeneste

Prosjektansvarlig

Hege Linnestad 
Telefonnummer: 932 95 446
E-post: uxslih@ous-hf.no

Samarbeidspartnere

Bydel St. Hanshaugen, Tolkesentralen (OUS) og Kvinneklinikken/Føde og barselavdelingene (OUS)

Prosjektperiode

Start: 01.08.2017
Forventet slutt: 31.10.2018