Samhandlingsprosjekter i helsesektoren

Hva

Headspace bygger på medmenneskelighet, forståelse for de unge og relevant her-og-nå-hjelp. Headspacesenteret bemannes med profesjonelle og frivillige og kommer før det tradisjonelle klient /saksbehandler og pasient/legeforholdet. Til gjengjeld bygges det fra starten en solid bro mellom Headspace og det offentlige. Håpet er at barn og unge som strever med problemer som gjør livet vanskelig for dem finner frem til Headspace. Samtidig sikrer brobyggingen til primær- og spesialisthelsetjenesten at de som har store sosiale- eller psykiske-/rusproblemer, får rask kvalifisert hjelp.

Målgruppen er personer mellom 12-25 år som har bruk for rådgiving og hjelp i deres konkrete situasjon, enten det gjelder utdannelse, jobb, familie, kjæreste, rusmisbruk, ensomhet, dårlig selvfølelse, mobbing eller lignende.

Bevilgningsår: 2014

Hvem

Prosjekteier

  • Bydel Gamle Oslo

Prosjektansvarlig

Samarbeidspartnere

  • Mental Helse Ungdom, Mental Helse
  • Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS)

Når

  • Start: høst/vinter 2014
  • Planlagt sluttdato: 2019

 

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: 700 000 kroner.