Samhandlingsprosjekter i helsesektoren

Hva

Prosjektet FACT Gamle Oslo er organisert som et samhandlingsprosjekt mellom Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg Diakonale sykehus, med bydelen som prosjekteier.

Målgruppen er voksne med alvorlig psykisk lidelse, det vil si schizofreni, schizoaffektiv lidelse og bipolar lidelse type I.

Bevilgningsår: 2014.

Hvem

Prosjekteier

  • Bydel Gamle Oslo

Prosjektansvarlig

Samarbeidspartnere

Lovisenberg Diakonale sykehus, ved Lovisenberg DPS

Når

  • Start: November 2014
  • Planlagt sluttdato: Slutten av 2018

 

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: 700 000 kroner.