Samhandlingsprosjekter i helsesektoren

Bedre pasientforløp for underernærte pasienter

Bedre pasientforløp for underernærte pasienter fra sykehus til bydel – utvikling av modell for oppfølging.

Hva

Det planlagte prosjektet er en videreføring og utvidelse av et pilotprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus og Bydel Ullern. Vi søker å oppnå et tettere samarbeid om underernærte pasienter mellom sykehus og bydel.

Målgruppe

1. Underernærte pasienter innlagt ved Diakonhjemmet sykehus som skrives ut til oppfølging i Bydel Alna og Bydel Ullern.

Inklusjonskriterier:

 • Innlagt ved Diakonhjemmet sykehus mellom 01.11.2015 og 01.05.2016.
 • Bosatt i Bydel Alna eller Bydel Ullern
 • Være 65 år eller eldre
 • Være underernært (jfr. kriteriene i NRS2002) og diagnostisert med ICD-10 kode E44 eller E43
 • Motta kommunale hjemmesykepleietjenester eller få vedtak på dette i løpet av sykehusinnleggelsen.

2. Helsepersonell ved Diakonhjemmet sykehus og hjemmetjenesten i Bydel Alna og Ullern.

Hvem

Prosjekteier:

 • Diakonhjemmet Sykehus (DS)

Prosjektansvarlig:

 • Navn: Sissel Urke Olsen                              
 • Telefonnummer: 22 45 44 70                   
 • E-post: SisselUrke.Olsen@diakonsyk.no                     

Samarbeidspartnere (både instans(er) og person(er)):

 • Bydel Alna, hjemmetjenesten v/leder Connie Basmo
 • Bydel Ullern, hjemmetjenesten v/leder Roger Holmen
 • Diakonhjemmet Høgskole (DHS) v/prof. Liv Wergeland Sørbye

Når

 • Startdato: 1.10.2015
 • Sluttdato: 31.12.2016

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: Kroner 800 000. Midlene ble bevilget i 2015.