Til innhold

Kosthold og ernæring

Gode matvaner er viktig gjennom hele livsløpet for vekst, utvikling, helse og trivsel.

Overordnet strategi for ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenester i hjemmet (PDF 11MB)

Fiskesprellkurs for barnehager:

Barnehager i Oslo kan melde seg på Fiskesprellkurs. Kurset er for ansatte, og det er gratis å delta. Kursdagen består av teori og praktisk matlaging av enkle fiskeretter. Ta kontakt for mer informasjon.

Ernæringsforedrag i barnehager:

Ernæringsstudenter holder foredrag på foreldremøter eller personalmøter i barnehager om temaet «Mat i barnehagen». Tilbudet er gratis. Ta kontakt for mer informasjon. 

Ernæringsforedrag på seniorsenter:

Ernæringsstudenter holder foredrag om temaet «Kostråd til seniorer» på seniorsenter. Tilbudet er gratis. Ta kontakt for mer informasjon.

Materiell 

Mat for barn
Melk og barn
Vitamin D og barn
Barn og yoghurt
Sunn mat og friske tenner til barn

Det lille ekstra – ved liten matlyst hos eldre
Nok drikke til eldre
Kostråd til seniorer

Ernæringsbrosjyrer på andre språk

Tallerkenmodellen for friske i alle aldre
Tallerkenmodellen for overvektige

Ernæringsprosjekter

Klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Trå lekkert – god praksis i ernæringstrappens fire første trinn (siden er midlertidig nede)
God ernæringspraksis i boliger for personer med utviklingshemming 2015-2016
Fellesmåltid ved eldresenter


Kontaktinformasjon:

Fagområdet ernæring, Helseetaten
E-post: mat@hel.oslo.kommune.no

Klinisk ernæringsfysiolog Marianne Brønner, tlf. 970 54 159
Klinisk ernæringsfysiolog Sigrid Vesteng, tlf. 952 66 681

For nasjonale faglige retningslinjer og veiledere på ernæringsområdet og kostholdsråd: www.helsedirektoratet.no
www.helsenorge.no
www.matportalen.no