Kosthold og ernæring

Gode matvaner er viktig gjennom hele livsløpet for vekst, utvikling, helse og trivsel.

Husk nok drikke i sommervarmen

Behovet for væske øker i sommervarmen.
Følgende temaark kan lastes ned:

Ernæringsstrategi

Mat styrker og gleder - overordnet strategi for ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenester i hjemmet 2018-2022 (PDF 11MB)

Fiskesprellkurs for barnehager

Barnehager i Oslo kan melde seg på Fiskesprellkurs. Kurset er for ansatte, og det er gratis å delta. Kursdagen består av teori og praktisk matlaging av enkle fiskeretter. Ta kontakt for mer informasjon.

Ernæringsforedrag i barnehager

Ernæringsstudenter holder foredrag på foreldremøter eller personalmøter i barnehager om temaet «Mat i barnehagen». Tilbudet er gratis. Ta kontakt for mer informasjon. 

Ernæringsforedrag på seniorsenter

Ernæringsstudenter holder foredrag om temaet «Kostråd til seniorer» på seniorsenter. Tilbudet er gratis. Ta kontakt for mer informasjon.

Materiell 

Mat for barn (PDF)
Melk og barn (PDF)
Barn og yoghurt (PDF)
Sunn mat og friske tenner til barn (PDF)

Det lille ekstra – ved liten matlyst hos eldre (PDF)
Nok drikke til seniorer (PDF)
Kostråd til seniorer (PDF)

Ernæringsbrosjyrer på andre språk (PDF)

Tallerkenmodellen for friske i alle aldre (PDF)
Tallerkenmodellen for overvektige (PDF)

Ernæringsprosjekter

Klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (PDF)
Trå lekkert – god praksis i ernæringstrappens fire første trinn 
God ernæringspraksis i boliger for personer med utviklingshemming 2015-2016 (PDF)
Fellesmåltid ved eldresenter (PDF)


Kontakt oss

Fagområdet ernæring, Helseetaten
E-post: mat@hel.oslo.kommune.no

For nasjonale faglige retningslinjer og veiledere på ernæringsområdet og kostholdsråd: www.helsedirektoratet.no
www.helsenorge.no
www.matportalen.no