Til innhold
Fag og kompetanse - helse og omsorg

Brukerstøtte for meldingsutveksling i helsesektoren

Oslo kommune bruker flere elektroniske pasientjournalsystemer. Systemene brukes blant annet i samhandling med sykehus, laboratorier, røntgeninstitutter, fastleger og NAV.

Dersom dere opplever problemer med elektronisk meldingsutveksling med Oslo kommune, ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Kontakt

E-post: prosit@hel.oslo.kommune.no

Telefon: 952 666 89 / 952 66 716 / 952 666 24 (08:00 – 15:30).