Bedre tverrfaglig innsats – BTI

Bedre tverrfaglig innsats i Bydel Søndre Nordstrand

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt som skal gjøre det lettere for barn, unge og familier å få tidlig hjelp.

Les mer om prosjektet Bedre tverrfaglig innsats

Stafettloggen

  • Stafettloggen er en elektronisk loggbok over alle tiltak for hvert barn
  • Her finner du avtaler dere har inngått
  • Gir oversikt over involverte tjenester, fagpersoner og deres oppgaver

Logg inn i Stafettloggen

Veileder Stafettloggen (PDF)

Tjenester og tilbud i bydelen

Bydel Søndre Nordstrand har laget en samlet oversikt over tilbud i bydelen for deg som er barn, ung eller forelder: Tjenesteinformasjon om oppvekst i Bydel Søndre Nordstrand (PDF)

Rutiner BTI

BTI - Handlingsveileder for tjenester i Bydel Søndre Nordstrand (PDF)

Samtykkeskjema til tverrfaglig samarbeid - Bydel Søndre Nordstrand (PDF)

Rutiner barnehage

Rutiner skole

Rutiner helsestasjon og skolehelsetjenesten

Rutiner barnevern

Lenker

Kontakt oss

Kontaktpersoner for BTI i bydelene