Bedre tverrfaglig innsats i Bydel Søndre Nordstrand

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt som skal gjøre det lettere for barn, unge og familier å få tidlig hjelp.

Les mer om prosjektet Bedre tverrfaglig innsats

Stafettloggen

 • Stafettloggen er en elektronisk loggbok over alle tiltak for hvert barn
 • Her finner du avtaler dere har inngått
 • Gir oversikt over involverte tjenester, fagpersoner og deres oppgaver

Logg inn i Stafettloggen

Veileder Stafettloggen (PDF)

Tasteveileder til Stafettloggen - Slik gjør du det (PDF)

Informasjon om Stafettloggen på ulike språk

Om Stafettloggen - Arabisk (PDF)

Om Stafettloggen - Engelsk (PDF)

Om Stafettloggen - Norsk (PDF)

Om Stafettloggen - Polsk (PDF)

Om Stafettloggen - Somali (PDF)

Om Stafettloggen - Tigrinja (PDF)

Om Stafettloggen - Tyrkisk (PDF)

Om Stafettloggen - Urdu (PDF)

Om Stafettloggen - Vietnamesisk (PDF)

Kursløsning

Kursløsning Conexus stafettloggen

 • Innloggingsdata: Brukernavn demo1 til demo50
 • Kode får du av leder/superbruker i din enhet
 • Logger nullstilles hver 14. dag (første og tredje onsdag i måneden). Flere har innloggingsinformasjon, og kan øve på samme brukernavn.

Handlingsveileder BTI

BTI - Handlingsveileder for tjenester i Bydel Søndre Nordstrand (PDF)

Samtykkeskjema til tverrfaglig samarbeid - Bydel Søndre Nordstrand (PDF)

Rutiner barnehage

Rutiner skole

Rutiner helsestasjon og skolehelsetjenesten

Rutiner barnevern

Tjenester og tilbud i bydelen

Bydel Søndre Nordstrand har laget en samlet oversikt over tilbud i bydelen for deg som er barn, ung eller forelder: Tjenesteinformasjon om oppvekst i Bydel Søndre Nordstrand (PDF)

  Lenker

  Kontakt oss

  Kontaktpersoner for BTI i bydelene