Bedre tverrfaglig innsats i Bydel Nordstrand

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt som skal gjøre det lettere for barn, unge og familier å få tidlig hjelp.

Bedre tverrfaglig innsats i Bydel Nordstrand

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt som skal gjøre det lettere for barn, unge og familier å få tidlig hjelp.

Les mer om prosjektet Bedre tverrfaglig innsats

Tjenester og tilbud i bydelen

Bydel Nordstrand har laget en samlet oversikt over tilbud i bydelen for deg som er barn, ung eller forelder: Tjenesteinformasjon om oppvekst, Bydel Nordstrand (PDF 0,4MB)

Handlingsveileder for tjenester i Bydel Nordstrand (PDF 2MB)

Kontakt oss

Kontaktpersoner for BTI i bydelene