Bedre tverrfaglig innsats i Bydel Bjerke

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt som skal gjøre det lettere for barn, unge og familier å få tidlig hjelp.

Les mer om prosjektet Bedre tverrfaglig innsats.

Tjenester og tilbud i bydelen

Bydel Bjerkes oversikt over tjenester og tilbud i bydelen omfatter alle tiltak for barn, ungdom og familier. Den inkluderer også tjenester for voksne og seniorer. Oversikten passer derfor godt til alle innbyggere i bydelen, uavhengig av alder og bakgrunn.

Har du innspill og/eller forslag til forbedringer? Ta kontakt på e-posten helt bakerst i oversikten. 

Oversikt over tilbud og tiltak for innbyggerne i Bydel Bjerke (PDF 2,4MB)

Mistanke om vold og overgrep mot barn og unge?

Handlingsveileder for deg som jobber med barn eller ungdom, er offentlig ansatt eller nabo (PDF 0,4MB)

Kontakt oss

Kontaktpersoner for BTI i bydelene