Til innhold
Sykehjem

Alle sykehjem og helsehus i Oslo er stengt for besøkende

Det kan gjøres unntak. Dette må avtales med institusjonen det gjelder.

Dette gjelder ved unntak:

Besøksrestriksjoner

  • Ikke kom på besøk dersom du ikke føler deg frisk – ta heller en telefon. Det gjelder uansett infeksjonssykdommer.
  • Ikke besøk våre sykehjem dersom du har vært utenfor Norge.
  • Ikke besøk våre sykehjem hvis du er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Koronavirus.
  • De som kommer på besøk må huske å vaske/sprite hendene før og etter besøket.

Besøksregler

  • De som kommer på besøk må vaske/sprite hendene før og etter besøket.
  • Besøk skal være på pasienten sitt rom – ikke i kantiner eller fellesarealer.
  • Det føres besøkslogg.