Til innhold

Østensjø dagaktivitet for personer med demens

Kontakt

Telefon

902 39 268

E-post

Postadresse

Postboks 39 Bogerud, 0621 OSLO

Besøksadresse

Rustadgrenda 1, 0693 OSLO

Alternativt telefonnummer: 902 00 812.

Om dagsenteret

Østensjø dagaktivitet er et aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Vi har 8 dagsenterplasser på følgende dager:

  • tirsdag klokken 09:00 - 14:30
  • onsdag klokken 09:00 - 14:30
  • torsdag klokken 09:00 - 14:30
  • fredag klokken 09:00 - 14:30

Dagene er lagt opp med måltider, sosialisering, turer og ulike aktiviteter. Målet for dagen er å skape en god dag med hygge, aktivitet og mestring.

Kompetanse

Vi har ansatte med god kompetanse på demens. Vi har en sykepleier og en miljøterapeut som er vårt faste personell. I tillegg har vi besøk av frivillige og kjente vikarer ved behov.

Tilbud

Mandagsklubben er en møteplass for deg som har begynt å glemme litt eller har demens i tidlig fase, og for pårørende. Du trenger ingen søknad eller henvisning for å komme.

Her kan du møte andre i lignede situasjon, og du vil møte kompetent personell som kan gi råd og veiledning.

Du kan komme alene eller ta med deg en venn eller familie. Ta med 40 kroner til mat og drikke hvis du ønsker å spise på mandagsklubben.

Dørene er åpne mellom klokken10:00 - 14:00 hver mandag.

Transport må du ordne selv.

Transport og parkering

Gateparkering
Transport til og fra dagsenteret er inkludert i tilbudet, bortsett fra ved tilbudet "mandagsklubben".