Til innhold

Seniorveiledertjenesten – forebyggende og helsefremmende tiltak for seniorer

Seniorveileder tilbyr hjemmebesøk og samtale til deg som er senior og som ikke mottar helse- og omsorgstjenester fra bydelen. Seniorveileder kan også tilby andre tiltak og gi informasjon. 

Seniorveileder har fokus på ressurser, og å bidra til å tilrettelegge omgivelsene og å styrke mulighetene til å holde seg frisk og aktiv.

Temaer i samtalen er tilpasset deg og dine behov, og kan for eksempel være:

  • informasjon om bydelens tilbud og aktiviteter
  • egne ressurser og mestring
  • trivsel i hverdagen
  • fysisk aktivitet
  • sosialt nettverk
  • kosthold
  • trygghet i hjemmet
  • boforhold
  • hjelpemidler

Helsefremmende og forebyggende tiltak for seniorer finner du også på Oslos seniorsentre.

Seniorveileder tar forøvrig selv kontakt med personer over 80 år.

Kontakt seniorveileder

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen