Til innhold
Helsefremmende tilbud for eldre

Seniorveileder

Seniorveileder tilbyr hjemmebesøk og samtale til deg som er senior og som ikke mottar helse- og omsorgstjenester fra bydelen. Seniorveileder kan også tilby andre tiltak og gi informasjon.

Hva gjør en seniorveileder?

Seniorveilederne ønsker å styrke dine muligheter til å bo trygt hjemme lengst mulig og ha en aktiv og meningsfull hverdag.

Temaer i samtalen med en seniorveileder er tilpasset deg og dine behov, og kan for eksempel være:

  • Tilbud og aktiviteter i bydelen 
  • Hverdagsliv og sosialt nettverk
  • Egne ressurser og mestring
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Trygghet i hjemmet
  • Boforhold
  • Hjelpemidler

Tilbudet er gratis.

Se hva en seniorveileder kan gjøre for deg i denne filmen:Både seniorer og pårørende kan ta kontakt hvis de har spørsmål. Seniorveileder tar selv kontakt med personer over 80 år.
Alle bydeler har en seniorveileder.


Les mer om seniorveileder og aldersvennlig by i seniormagasinet "Sjef i eget liv" (PDF 9 MB)


Kontakt seniorveileder

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Andre tilbud

Seniorsentrene er en sosial møteplass med ulike aktivitetstilbud. 
Her finner du oversikt over seniorsentrene i Oslo