Til innhold

Priser for stell av grav

Gravferdsetaten kan hjelpe deg med stell av gravplassen. Bestiller du sommerstell vil vi gjødsle, vanne, kantklippe og luke. I tillegg kan du bestille planting av sommerblomster og høstpynting med lyng og granbar.

Vårrydding i april

  • De første to ukene i april rydder vi alle gravplasser.
  • Vi anbefaler at du fjerner løse gjenstander før vårryddingen, slik at disse ikke ryddes vekk.

Bestill stell av grav

For å bestille stell av grav og/eller planting kan du henvende deg til Gravferdskontor øst eller Gravferdskontor vest. Kontaktinformasjon til gravferdskontorene finner du her.

Priser for stell og blomster

Priser for sommerstell og høstpynting
Pris inkl. mvaInformasjon
Sommerstell, enkeltgrav700For frittliggende grav skal det til en hver tid betales for stell.
Sommerstell, enkeltgrav eller større1200For flere graver festet sammen, gis mulighet for flere eller større bed.
Sommerstell, frittliggende urnegrav 2m21200For frittliggende grav skal det til en hver tid betales for stell.
Høstpynting, alle gravstørrelser420Fjerning av blomster, pynting med bar og lyng

 

Blomsterpriser inkludert planting
BlomsterPris inkl. mva.
Lobularia - Smådodre/Alyssum33
Begonia semp - Isbegonia47
Cineraria maritima - Sølvkrans47
Sanvitalia - Solknapp47
Impatiens - Flittig Lise64
Begonia tuperhybrida - Knollbegonia104
Fukisa - Tåre104

 

Priser for steinarbeid, gravminner, plater
Steinarbeid, gravminner, platerPris inkl. mva.
Inntil 10 000 cm2 overflate:
Retting eller oppsetting av boltet gravminne1000
Flytting ved begravelse485
Flytting og oppsetting ved begravelse1485
Større enn 10 000 cm2 overflate (bare ved begravelse):
Oppsetting av boltet gravminne2560
Flytting ved begravelse940
Flytting og oppsetting ved begravelse3500
Transport av gravminne når slettet grav blir gjenoprettet525
salg av eksisterende gravminne til ny grav9655

Vårrydding

De første to ukene i april gjennomfører vi vårrydding på alle byens gravplasser. For å unngå at det ryddes vekk løse gjenstander som graveier ønsker å beholde, anbefaler vi at lykter, bamser, tegninger og lignende tas inn før vårryddingen begynner, og eventuelt settes tilbake etterpå.