Til innhold
Gravplasser i Oslo

Voksen kirkegård

Kontakt

Kontaktperson

Gravferdskontor vest

Telefon

22 13 31 80

Faks

22 52 51 60

E-post

Besøksadresse

Røahagan 54, 0754 OSLO

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: vestreaker.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Voksen kirkegård

Voksen kirkegård ble innviet i 1992. Kirkegården er i dag på ca 236 daa, hvorav 90 daa er opparbeidet.

Se kart over kirkegården (PDF 0,8MB)

Menigheter tilknyttet Voksen kirkegård er: Bakkehaugen, Bygdøy, Domkirken, Fagerborg, Bygdøy, Gamle Aker, Majorstuen, Markus m/Lovisenberg, Ris, Røa, Skøyen, Sørkedalen, Trefoldighet, Ullern, Uranienborg, Vestre Aker og Voksen.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.