Til innhold
Gravplasser i Oslo

Vestre Aker kirkegård

Kontakt

Kontaktperson

Gravferdskontor vest

Telefon

22 13 31 80

Faks

22 52 51 60

E-post

Postadresse

Ullevålsveien 117, 0359 OSLO

Besøksadresse

Ullevålsveien 117, 0359 OSLO

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: vestreaker.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Vestre Aker kirkegård

Kirken og kirkegården ble innviet i 1855. Cirka 2 dekar av Kalvhaugen under store Ullevål ble innkjøpt av Aker kommune til kirketomt og kirkegård. Den eldste delen av kirkegården ligger nærmest kirken. Kirkegården er utvidet flere ganger, senest i 1998.

Se kart over kirkegården (PDF 0,7MB)

Menigheter tilknyttet Vestre Aker kirkegård: Vestre Aker.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.