Til innhold

Vestre Aker kirkegård

I uke 14 begynner vi å rydde på alle byens gravplasser. Arbeidet er forventet å ta to uker. For å unngå at lykter, bamser, tegninger og lignende ryddes vekk, anbefaler vi at du tar dette inn før ryddingen begynner, og eventuelt setter det tilbake etterpå. Da unngår vi å såre noen når vi egentlig ønsker å gjøre det hyggelig for alle.

Kontakt

Kontaktperson

Gravferdskontor vest

Telefon

22 13 31 80

Faks

22 52 51 60

E-post

Postadresse

Ullevålsveien 117, 0359 OSLO

Besøksadresse

Ullevålsveien 117, 0359 OSLO

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: vestreaker.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Vestre Aker kirkegård

Kirken og kirkegården ble innviet i 1855. Cirka 2 dekar av Kalvhaugen under store Ullevål ble innkjøpt av Aker kommune til kirketomt og kirkegård. Den eldste delen av kirkegården ligger nærmest kirken. Kirkegården er utvidet flere ganger, senest i 1998.

Se kart over kirkegården (PDF 0,7MB)

Menigheter tilknyttet Vestre Aker kirkegård: Vestre Aker.

 

Har du et gravnummer og lurer på hvor graven er, må du ta kontakt med Gravferdskontoret.