Til innhold
Gravplasser i Oslo

Grorud kirkegård

Kontakt

Kontaktperson

Gravferdskontor øst

Telefon

21 93 78 60

Faks

21 93 78 61

E-post

Postadresse

Grorudveien 8, 0962 OSLO

Besøksadresse

Grorudveien 8, 0962 OSLO

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: alfaset.gravlund@gfe.oslo.kommune.no