Sesongarbeid på gravlundene

Fra slutten av april og ut oktober er det behov for sesongarbeidere på gravlundene. Her kan du lese mer om hvordan du søker.

Det er størst behov for personer som kan begynne å jobbe fra starten av mai. Nedre aldersgrense for å søke er 16 år, men på grunn av sikkerhetsmessige årsaker ansetter vi fortrinnsvis personer over 18 år.

Arbeidsoppgavene er blant annet:

  • spavending
  • planting
  • luking av gravbed
  • gressklipping
  • kantklipping
  • løvblåsing
  • retting av gravmonumenter.

 

Kontaktinformasjon for søknader:

Stillinger som sesongarbeidere vil bli lyst ut midt i desember.  Alle som ønsker å jobbe på gravlundene må sende inn søknad via WebCruiter. Sørg for å huke av for Gravferdsetaten under "sted"  og du vil få aktuelle ledige stillinger opp. Det er ønskelig at søkere informerer om ønsket arbeidssted og periode.

Alfaset gravlund

Nedre Kalbakkvei 99, 1081 Oslo

alfaset.gravlund@gfe.oslo.kommune.no

Bekkelaget urnelund

v/ Nordstrand kirkegård, Ekebergveien 232, 1166 Oslo

nordstrand.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Gamle Aker kirkegård

Akersbakken 32, 0172 Oslo

varfrelsers.gravlund@gfe.oslo.kommune.no

Gamlebyen gravlund

Ekebergveien 4-8, 0192 Oslo

gamlebyen.gravlund@gfe.oslo.kommune.no

Grefsen kirkegård

Glads vei 49, 0489 Oslo

grefsen.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Grorud kirkegård

Grorudveien 8, 0962 Oslo

alfaset.gravlund@gfe.oslo.kommune.no

Høybråten kirkegård

Bjørnheimveien 9, 1086 Oslo

hoybraten.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Klemetsrud kirkegård

v/ Nordstrand kirkegård, Ekebergveien 232, 1166 Oslo

nordstrand.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Nordre gravlund

Kierschowsgate 10, 0462 Oslo

nordre.gravlund@gfe.oslo.kommune.no

Nordstrand kirkegård

Ekebergveien 232, 1166 Oslo

nordstrand.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Ris urnelund

v/ Vestre Aker kirkegård, Ullevålsveien 117, 0359 Oslo 

vestreaker.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Sørkedalen kirkegård

v/ Vestre Aker kirkegård, Ullevålsveien 117, 0359 Oslo 

vestreaker.kirkegard@gfe.oslo.komnune.no

Ullern kirkegård

Ullernveien 28, 0280 Oslo

ullern.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Vestre Aker kirkegård

Ullevålsveien 117, 0359 Oslo

vestreaker.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Vestre gravlund

Sørkedalsveien 66, 0369 Oslo

vestre.gravlund@gfe.oslo.kommune.no

Voksen kirkegård

v/ Vestre Aker kirkegård, Ullevålsveien 117, 0359 Oslo 

vestreaker.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Vår Frelsers gravlund

Akersbakken 32, 0172 Oslo

varfrelsers.gravlund@gfe.oslo.kommune.no

Østre Aker kirkegård

Ulvenveien 114, 0665 Oslo

ostreaker.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Østre gravlund

Tvetenveien 7, 0661 Oslo

E-post: ostre.gravlund@gfe.oslo.kommunne.no

Oversikt  over gravlunder og kirkegårder i Oslo

Her kan du lese mer om de ulike gravlundene og kirkegårdene i Oslo.