Priser ved begravelse og stell av grav

Priser for stell av grav

Gravferdsetaten kan hjelpe deg med stell av gravplassen. Bestiller du sommerstell vil vi gjødsle, vanne, kantklippe og luke. I tillegg kan du bestille planting av sommerblomster og høstpynting med lyng og granbar.

Vårrydding i april

  • De første to ukene i april rydder vi alle gravplasser.
  • Vi anbefaler at du fjerner løse gjenstander før vårryddingen, slik at disse ikke ryddes vekk.

Bestill stell av grav

For å bestille stell av grav og/eller planting kan du henvende deg til servicekontoret. Kontaktinformasjon til servicekontoret finner du her.

Priser for stell og blomster

Priser for sommerstell og høstpynting
Pris inkl. mvaInformasjon
Sommerstell, enkeltgrav725For frittliggende grav skal det til en hver tid betales for stell.
Sommerstell, enkeltgrav eller større1250For flere graver festet sammen, gis mulighet for flere eller større bed.
Sommerstell, frittliggende urnegrav 2m21250For frittliggende grav skal det til en hver tid betales for stell.
Høstpynting, alle gravstørrelser435Fjerning av blomster, pynting med bar og lyng

 

Blomsterpriser inkludert planting
BlomsterPris inkl. mva.
Lobularia - Smådodre/Alyssum34
Begonia semp - Isbegonia49
Cineraria maritima - Sølvkrans49
Sanvitalia - Solknapp49
Impatiens - Flittig Lise66
Begonia tuperhybrida - Knollbegonia107
Fukisa - Tåre107

 

Priser for steinarbeid, gravminner, plater
Steinarbeid, gravminner, platerPris inkl. mva.
Inntil 10 000 cm2 overflate:
Retting eller oppsetting av boltet gravminne1035
Flytting ved begravelse500
Flytting og oppsetting ved begravelse1535
Større enn 10 000 cm2 overflate (bare ved begravelse):
Oppsetting av boltet gravminne2650
Flytting ved begravelse975
Flytting og oppsetting ved begravelse3625
Transport av gravminne når slettet grav blir gjenoprettet540
Salg av eksisterende gravminne til ny grav9950

Vårrydding

De første to ukene i april gjennomfører vi vårrydding på alle byens gravplasser. For å unngå at det ryddes vekk løse gjenstander som graveier ønsker å beholde, anbefaler vi at lykter, bamser, tegninger og lignende tas inn før vårryddingen begynner, og eventuelt settes tilbake etterpå.