Priser ved begravelse og stell av grav

Priser for kistebegravelse og urnenedsettelse

Utenbysboende

Priser for kistebegravelse og urnenedsetting - Utenbysboende
TjenestePris i kroner
Kistebegravelse og istandsetting8425
Kistebegravelse av barn under 1 år4200
Transport av kiste til grav730
Kremasjon6250
Kremasjon av barn under 1 år3125
Urnenedsettelse og istandsetting2700
Navnet minnelund - Urnenedsettelse og istandsetting2700
Navnet minnelund - 20 års feste, laveste takst6500

Innenbysboende

Priser for kistebegravelse og urnenedsetting - Innenbysboende
TjenestePris i kroner
Navnet minnelund - Vedlikehold i 20 år8950
Navnet minnelund - Reservering av plass for navneplate120 per år

Andre tjenester

Priser for kistebegravelse og urnenedsetting - Andre tjenester
TjenesterPris i kroner
Avgift for kiste som krever uendelig fredning22 900
Omlegging av urne, inkludert urne495
Urneforsendelse i Norge per post785
Administrasjonsgebyr ved henting av urne0

Festeavgift

  • Ved uttak av gravsted (to kistegraver festet sammen) skal det betales 20 års festeavgift for sidegraven som ikke tas i bruk.
  • Festeavgift for tidligere opprettede gravsteder beregnes for maksimalt fire graver.
  • Festeavgift for utenbysboende beregnes fra gammelt til nytt festeutløp.
  • Ved gravlegging eller urnenedsettelse av utenbysboende i ny grav, skal det betales avgift som ved 20 års feste av den aktuelle graven.
     
Festeavgift per år per kistegrav og urnegraver i rekke
StørrelsePris i kroner
0,5 kvadratmeter325
0,75 kvadratmeter325
1 kvadratmeter380
2 kvadratmeter695

 

Festeavgift per år per frittliggende urnegrav
StørrelsePris
1 kvadratmeter380
2 kvadratmeter695

 

Festeavgift per år per plass i navnet minnelund etter 20 år
Pris
325