Priser for utenbysborger

Priser for leie av seremonilokaler, kremasjon og gravlegging.

Når avdøde var bosatt utenfor Oslo

Rett til en fri grav i Oslo er reservert for Oslo-borgere, og folkeregistrert adresse legges til grunn. Gravferdsetaten kan også gi tillatelse til at utenbysborgere kan gravlegges i Oslo kommune mot betaling av gjeldende avgifter. Dette må eventuelt søkes om. Gravferdsansvarlig har rett til å søke om ny grav på vegne av avdøde.

Priser 2022

Leie av Oslo kommunes seremonilokaler
KapellPris ekskl. mva.
Gravlundskapellene på Alfaset, Grefsen, Nordre, Østre og Vestre3000 kroner
Avgift ved kremasjon på Alfaset krematorium
TjenestePris ekskl. mva.
Kremasjonsavgift6502 kroner
Kremasjonsavgift for barn under 1 år3251 kroner
Avgift ved gravlegging på gravplass i Oslo
GravleggingPris ekskl. mva.
Gravlegging av urne2809 kroner
Gravlegging av kiste8765 kroner
Gravlegging av kiste for barn under 1 år4369 kroner

Tildeling av nye graver for utenbysborgere

Last ned informasjon om valg av gravplass for utenbysborgere (PDF)Se hvilke regler som gjelder for de ulike gravplassene i Oslo (PDF)

Gravlegging i frigrav

Dersom graven er en frigrav familien har fra før, trenger man ikke å søke, men grav-ansvarlig/fester må gi skriftlig samtykke til gravleggingen. Gravlegging kan skje mot gravleggingsavgift og gjeldende avgift for graven.

Avgift ved tilvisning av ny grav/gravlegging i en frigrav for 20 år
GravPris ekskl. mva.
Anonym minnelund6785 kroner
Navnet minnelund. Engangsavgift inklusiv navneplate kommer i tillegg6785 kroner
Urnegrav med 2 plasser, 1/2 m²6785 kroner
Urnegrav med 4 plasser, 3/4 m²9252 kroner
Urnegrav med 6 plasser, 1 m²9252 kroner
Frittliggende urnegrav med 6 plasser, 1 m²9252 kroner
Frittliggende urnegrav med 8 plasser, 2 m²14 392 kroner
Kistegrav14 392 kroner

Avgift for tilrettelagt kistegrav

Ved en tilrettelagt kistegrav for avdød fra en kommune som ikke har tilbud om dette, faktureres gravplassmyndigheten i den avdødes hjemkommune 23 157 kroner, med hjemmel i gravferdslovens §6.

Gravlegging i eksisterende festet grav

Ved gravlegging i en festet grav stiller vi ingen krav til om avdøde hadde bostedsadresse i Oslo kommune. Dette forutsetter ledig plass i graven og samtykke fra både fester/ansvarlig for graven og fra den som er ansvarlig for gravferden. Avdøde kan gravlegges i graven mot betaling av gjeldende avgifter.

Avgift ved gravlegging i eksisterende festet grav per år
Type gravPris
Urnegrav med 2 plasser, 1/2 m²339 kroner
Urnegrav med 4 plasser, 3/4 m²463 kroner
Urnegrav med 6 plasser, 1/m²463 kroner
Frittliggende urnegrav med 6 plasser, 1 m²463 kroner
Frittliggende urnegrav med 8 plasser, 2 m²720 kroner
Kistegrav720 kroner