Priser for stell av grav og steinarbeid

Du kan bestille sommerstell, sommerblomster, høststell med høstpynt og steinarbeid til graven.

Stell av grav

Gravferdsetaten tilbyr flere tjenester tilknyttet stell av graven. Du kan velge hva som passer best til ditt behov.

Tips til stell av grav

Sommersesong

Bestiller du sommerstell innen 1. april vil vi

  • vende jorda, fylle på med plantejord og gjødsle innen 1. juni
  • vanne, kantklippe og luke i perioden mellom 1. juni og 15. september

Dersom sommerblomster er bestilt, plantes disse normalt ut i perioden 1. - 15. juni. Betaler du etter 1. april, kan det medføre at vi ikke får overholdt fristene nevnt ovenfor. Vi mottar innbetalinger frem til 1. august.

Høstsesong

Bestiller du høststell med høstpynting, vil vi rydde bort sommerblomster, og vi vil plante med lyng og pynte med granbar. Høststell utføres i perioden 1. oktober og frem til allehelgensdag i slutten av oktober. Frist for bestilling av høststell med høstpynt er 1. september.

Årlig avtale

Det sendes ut egen faktura for både sommer- og høststell til kunder som har betalt for tilsvarende tjenester foregående år. Ordningen er frivillig og ubetalt faktura purres ikke.

Flerårig avtale

En flerårig avtale kan inngås for fem år av gangen. Det forutsettes at graven har en gyldig festeavtale. Ved dødsfall er det mulig å inngå avtale for inntil 20 år. Det er kun ansvarlig for graven som kan inngå avtale. Ønsker du mer informasjon ta kontakt med Servicekontoret.

Priser for stell av grav 2022

Sommerstell

Utføres i perioden fra mai til september
Type stellPriser inklusiv mva
Sommerstell av plantebedet per grav754 kroner
Sommerstell av plantebedet/gravsted1300 kroner

Sommerstell inklusiv sommerblomster

Vi planter innen 15. juni
Type stellPriser inklusiv mva
Sommerstell av plantebedet per grav inklusiv 9 isbegonia1222 kroner
Sommerstell av plantebedet inklusiv 9 isbegonia/gravsted1772 kroner

Pliktig stell av grav per år

I Oslo kommune er det vedtektsfestet at alle frittliggende graver er pålagt betaling av pliktig stell av plantebedet i festetiden utført av Gravferdsetaten.

Utføres i perioden fra mai til september
Type gravPriser inklusiv mva
Frittliggende urnegrav 1 m²754 kroner
Frittliggende urnegrav 2 m²1300 kroner

Salg av sommerblomster

Vi planter innen 15. juni
PlanterPriser per stykk
Alyssum/Smådodre35 kroner
Isbegonia52 kroner
Knollbegonia111 kroner
Tåre /Fuksia111 kroner
Sølvkrans51 kroner
Solknapp/Sanvitalia51 kroner

Høststell

Vi planter før allehelgensdag
Type stellPriser
Høststell med høstpynt453 kroner

Priser for steinarbeid 2022

Vi utfører ikke arbeid med monumenter som veier mer enn 300 kg.

Gravminne må være godkjent og forskriftsmessig sikret
Type steinarbeidPriser inklusiv mva
Retting av boltet gravminne1077 kroner
Flytting av gravminne520 kroner
Flytting og oppsetting av gravminne1597 kroner
Transport av gravminne fra lager til graven702 kroner
Salg av gjenbruksgravminne10 351 kroner