Priser for stell av grav

Du kan bestille sommerstell, sommerblomster, høststell med høstpynt og steinarbeid til graven.

Vårrydding i april

  • De første to ukene i april rydder vi alle gravplasser.
  • Vi anbefaler at du fjerner løse gjenstander før vårryddingen, slik at disse ikke ryddes vekk.

Krav og regler

Det er ikke krav om å ha verken gravminne eller et plantebed på en grav, men dersom det opprettes, har gravansvarlig/fester plikt til å sette i stand og vedlikeholde etter gjeldende regler. Plantebed som ikke stelles, kan vi så til med gress.

Innramming av graven eller plantebedet, som hekk, steiner eller gjerde, er ikke tillatt. Grunnen til dette er å sikre at gressklipping og kanttrimming kan skje på en måte som reduserer mulighetene for skader på personer og maskiner. Steiner og andre løse gjenstander kan havne i gress- og kantklipperen, og særlig småsteiner kan medføre økt risiko for personskader og skader på maskiner.

Se alle krav og regler i Vedtekter for gravplassene, Oslo kommune

Stell av grav

Mange ønsker hjelp til stell av plantebedet for en kortere eller lengre periode. Gravferdsetaten kan hjelpe deg med stell av plantebed på graven. 

Sommersesong 

Bestiller du sommerstell innen 1. april fra oss vil vi:

  • vende jorda, fylle på med plantejord og gjødsle innen 1. juni.
  • vanne, kantklippe og luke i perioden mellom 1. juni og 15. september. 
  • dersom sommerblomster er bestilt, plantes disse normalt ut i perioden 1. til 15. juni.

Betaler du etter 1. april, kan det medføre at vi ikke får overholdt fristene nevnt ovenfor. Vi mottar innbetalinger frem til 1. august.

Høsten

Bestille du høststell med høstpynting vil vi rydde bort sommerblomster og planter lyng og pynte med granbar. Høststell utføres i perioden 1. oktober - frem til allehelgensdag

  • Frist for bestilling av høststell med høstpynt er 1. september.

Årlig avtale

Det sendes ut separat faktura for sommer- og høststell. Dersom det er betalt for stell ett år, sender vi automatisk ut ny faktura neste år. Ordningen er frivillig og ubetalt faktura purres ikke.

Flerårig avtale

Det er mulig å inngå en flerårig avtale. Det forutsettes at graven har en gyldig festeavtale. Det er kun ansvarlig for graven som kan inngå avtale. Ønsker du mer informasjon ta kontakt med servicekontoret.

Priser 2021

Sommerstell

Utføres i perioden fra mai til september
Type stellPriser inklusiv mva
Sommerstell av plantebedet per grav734 kroner
Sommerstell av plantebedet/gravsted1265 kroner

Sommerstell inklusiv sommerblomster

Vi planter innen 15. juni
Type stellPriser inklusiv mva
Sommerstell av plantebedet per grav inklusiv 9 isbegonia1184 kroner
Sommerstell av plantebedet inklusiv 9 isbegonia/gravsted1715 kroner

Pliktig stell av grav per år 

I Oslo kommune er det vedtektsfestet at alle frittliggende graver er pålagt betaling av pliktig stell av plantebedet i festetiden. Dette medfører at fester av frittliggende grav ikke kan velge bort at stell av graven utføres av Gravferdsetaten.

Utføres i perioden fra mai til september
Type gravPriser inklusiv mva
Frittliggende urnegrav 1 m²734 kroner
Frittliggende urnegrav 2 m²1265 kroner

Salg av sommerblomster

Vi planter innen 15. juni
Type gravPriser per stykk
Alyssum/Smådodre34 kroner
Isbegonia50 kroner
Knollbegonia108 kroner
Flittig Lise67 kroner
Tåre /Fuksia108 kroner
Sølvkrans50 kroner
Solknapp/Sanvitalia50 kroner

Høststell

Vi planter før allehelgensdag
Type gravPriser inklusiv mva
Høststell med høstpynt440 kroner

Steinarbeid 

Vi utfører ikke arbeid med monumenter som veier mer enn 300 kg.

Gravminne må være godkjent og forskriftsmessig sikret
Type steinarbeidPriser inklusiv mva
Retting av boltet gravminne1047 kroner
Flytting av gravminne506 kroner
Flytting og oppsetting av gravminne1553 kroner
Transport av gravminne fra lager til graven683 kroner
Salg av gjenbruksgravminne10 069 kroner