Priser for feste, navnet minnelund og andre tjenester

Om feste (leie) av grav

Festetiden i Oslo kommune er fem år. Et feste eller leie av grav opphører når festetiden er ute. Du kan inngå en ny festeavtale dersom graven er holdt i hevd og feste av graven ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen.

Vi vil varsle seks måneder før festetiden går ut, med mulighet for fornyelse av avtalen mot betaling av festeavgift. Tilbudet er frivillig og faktura purres ikke.

Når festet opphører, tilfaller graven eller gravene gravplassen. Festeren har anledning til å fjerne gravminnet og lignende innretning fra gravplassen. Det som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen.

Festeavgift 2022

Festeavgift per år per kistegrav og urnegraver i rekke
StørrelsePris ekskl. mva.
Urnegrav med 2 plasser, 1/2 m²339 kroner
Urnegrav med 4 plasser, 3/4 m²463 kroner
Urnegrav med 6 plasser, 1 m²463 kroner
Frittliggende urnegrav med 6 plasser, 1 m²463 kroner
Frittliggende urnegrav med 8 plasser, 2 m²720 kroner
Kistegrav720 kroner
Reservasjon av sidegrav i kistegravsted,
kun ved dødsfall og gravlegging i nygrav, 20 år
14 392 kroner
Navnet minnelund
TjenestePris
Navnet minnelund, engangsavgift inklusiv navneplate.
Gjelder andel av minnesmerket, beplantning, stell og vedlikehold i 20 år,
samt navneskilt, inskripsjon og montering
9311 kroner
Navnet minnelund-reservasjon av plassen på minnesmerket
til én fremtidig navneplate, 5 år
624 kroner
Andre tjenester
TjenestePris
Administrasjonsgebyr - kommunal besørget gravferd2000 kroner
Salg av urne. Gjelder ved overføring av asken171 kroner
Overføring av aske til godkjent urne515 kroner
Forsendelse av urne817 kroner
Transport av kiste innenfor gravplassen759 kroner