Priser for feste, navnet minnelund og andre tjenester

Om feste (leie) av grav

Et feste eller leie av grav, opphører når festetiden er ute. Du kan inngå en ny festeavtale dersom graven er holdt i hevd og feste av graven ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen. Festetiden i Oslo kommune er normalt fem år. Minst seks måneder før festetiden går ut, sender vi faktura med tilbud om å fornye avtalen for fem nye år. 

Hvis ikke feste fornyes, tilfaller grav/ene gravplassen. Festeren er da ansvarlig for fjerning av gravminnet fra gravplassen. Et gravminne som ikke er fjernet innen seks måneder tilfaller gravplassen. 

Priser 2021

Festeavgift per år per kistegrav og urnegraver i rekke
StørrelsePris
Urnegrav med 2 plasser, 1/2 m²330 kroner
Urnegrav med 4 plasser, 3/4 m²450 kroner
Urnegrav med 6 plasser, 1 m²450 kroner
Kistegrav700 kroner
Reservasjon av sidegrav i kistegravsted, kun ved dødsfall og gravlegging i nygrav, 20 år14 000 kroner

 

Festeavgift per år per frittliggende urnegrav
StørrelsePris
Urnegrav med 6 plasser, 1 m²450 kroner
Urnegrav med 8 plasser, 2 m²700 kroner

 

Navnet minnelund
TjenestePris
Navnet minnelund, engangsavgift inklusiv navneplate. Gjelder andel av minnesmerket, beplantning, stell og vedlikehold i 20 år, samt navneskilt, inskripsjon og montering9057 kroner
Navnet minnelund-reservasjon av plassen på minnesmerket til én fremtidig navneplate, 5 år607 kroner

 

Andre tjenester
TjenestePris
Administrasjonsgebyr - kommunal besørget gravferd2000 kroner
Salg av urne. Gjelder ved overføring av asken166 kroner
Forsendelse av urne794 kroner
Transport av kiste innenfor gravplassen739 kroner