Voksen kirkegård

Kontakt

Kontaktperson

Servicekontoret

Telefon

22 13 31 80

E-post

Besøksadresse

Røahagan 54, 0754 OSLO

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.